Phản hồi

Chúng tôi luôn mang lại cho quý khách sự phục vụ chuẩn quốc tế với thời gian phản hồi là ngay lập tức.

Phản hồi từ LVG788 Việt Nam

Thời gian phản hồi

Thời gian khách hàng liên hệ được phản hồi như sau:

  • Live chat: Phản hồi ngay lập tức
  • Hotline: Phản hồi ngay lập tức
  • Facebook: Phản hồi trong 3 ngày làm việc
  • Youtube: Phản hồi trong 3 ngày làm việc

Đội ngũ hỗ trợ trực 24/24 kể cả ngày nghỉ, lễ tết luôn sẵn sàng giải đáp tất cả thắc mắc của khách hàng